ובטל התמיד – תענית כו א

המשנה בפרק האחרון של מסכת תענית ספוגה בקינה על החורבן.
משנה מסכת תענית פרק ד

משנה ו
[*] חמשה דברים אירעו את אבותינו בשבעה עשר בתמוז וחמשה בתשעה באב בשבעה עשר בתמוז נשתברו הלוחות ובטל התמיד והובקעה העיר ושרף אפוסטמוס את התורה והעמיד צלם בהיכל בתשעה באב נגזר על אבותינו שלא יכנסו לארץ וחרב הבית בראשונה ובשניה ונלכדה ביתר ונחרשה העיר משנכנס אב ממעטין בשמחה:
תמיד יש סיבה לחשוב מה משמעות ובטל התמיד. תמיד היה תמיד. והוא בטל. אשליית השגרה נגמרה. בטל התמיד. לתמיד

Facebook
Twitter
LinkedIn