מי תהייה לי אישה ליום ? – יומא יח , ב

עבודתי הראשונה בפרוייקט הדף היומי שלי.

פשוט צילום. נשים וילדים עומדים בפתח מבנה. פניהם אולי לחצר פנימית. אין גברים. צילום שמצאתי וביטא לדעתי את הנשים והילדים הנטושים שהטקסט התלמודי רומז עליהם.
התלמוד במסכת יומא מספר בקצרה על כך ששני חכמים בבליים, רבנים חשובים מאד, היו נוהגים להכריז `מי תהייה לי להיום` – כל אימת שבאו לערים שכנציב, או דרשיש.

יש סוגיה מקבילה במסכת יבמות שם שואלים חכמי הבבלי מה יהיה בגורלם של הילדים שיוולדו מהנישואין המוזרים האלה. שימשכו רק יום אחד בלבד. ומה אחר כך.

וגם רש"י בפירושו, שנראה כפשט, מבליע את התהייה על החכם "המתעכב"העוזב, והיוצא מהעיר והאישה ש"תצא" לפחות לפי רש"י מהנישואין המוזרים הללו – ליום אחד בלבד.
.

רוחמה וייס ואני כתבנו על כך. אתם מוזמנים לגשת לבלוג ולקרוא את הדיון שלנו בהכרזה "מי תהייה לי להיום"

http://arzi.co.il/article.php?id=10

Facebook
Twitter
LinkedIn