עצי שיטים עומדים – שמות כו

אף פעם לא הבנתי למה שרים בדבקות כל כך גדולה `עצי שיטים עומדים`…ממה שהבנתי היה נהוג לשיר את השיר הזה  בתקופת העליה השניה,אולי יובא מאיזו חצר חסידית. בהשראת הפיוט הקבלי `בר יוחאי אשריך`

המדרש שאני מביאה כאן, בשמות רבה, מדרש שמופיע בכל כך הרבה מקורות – מסביר שבעצם בניית המשכן היא הקמת מלכות שמים בארץ. שיקוף מוחלט של הבית האלוהי בשמים. אם תעשה לי בדיוק כמו פה, אומר הקב"ה למשה – אני בא לגור אצלכם.

אהיה מוכן להקטין עצמי – השרפים והשיטים כולם עומדים הכן לקבל אותי אפילו הקרסים  והלולאות זוהרים ככוכבים.

מתחילה להבין  שהשירה בדבקות של `עצי שיטים עומדים` – היא ההורדה עצמה, מעשה מיסטי תיאורגי  המלווה ומעודד את ירידת השכינה למשכנה הצנוע. משכן "כמו". אבל משכן.
וכשהשיר מגיע לכאן – הוא מקבל משמעות חדשה  של בניית משכן חדש של צריפים צנועים בארץ ישראל, מעשה ידי  החלוצים  – לא משה רבנו בונה משכן לאל – אלא אנשים בונים בית חדש לעצמם – שעבורם הוא מעשה של קדושה.

ועשית את הקרשים למשכן אמר רבי אבין משל למלך שהיה לו איקונין נאה אמר לבן ביתו עשה לי כמותה, א"ל אדוני המלך איך יכול אני לעשות כמותה,
אמר לו: אתה בסממניך ואני בכבודי, כך אמר הקדוש ברוך הוא למשה וראה ועשה,
אמר לפניו רבון העולם אלוה אני שאני יכול לעשות כאלו?
אמר לו :כתבניתם בתכלת ובארגמן ותולעת שני, וכשם שאתה רואה למעלה כך עשה למטה, שנאמר `עצי שטים עומדים` כנתון באיסטרטיא של מעלה,
ואם תעשה כאותה של מעלה למטה אני מניח סנקליטין של מעלה ומשרה שכינתי ביניכם למטה,
מה למעלן שרפים עומדין אף למטה עצי שטים עומדים,
מה למעלה כוכבים אף למטן כן,
אמר רבי חייא בר אבא מלמד שהיו קרסי זהב נראין במשכן ככוכבים הנראים ברקיע. (שמות רבה תרומה,לה)
 המדרש הוא רק התחלה של מסורת שהתלבשה בלבושים שונים – הפיוט `בר יוחאי` ששרים בלילות שבת, חובר על ידי המקובל שמעון לביא – שקושר את `עצי שיטים עומדים` ישירות לרבי שמעון בר יוחאי במופע המיסתורי והמיסטי שלו.

 

בַּר יוֹחַאי עֲצֵי שִׁטִּים עוֹמְדִים   לִמּוּדֵי יְיָ הֵם לוֹמְדִים
אוֹר מֻפְלֶא אוֹר הַיְקוֹד הֵם יוֹקְדִים

מה הקשר בין בר יוחאי ועצי שיטים עומדים? הפיוט מדבר אכן על עלייתו המיסטית של בר יוחאי מספירה לספירה עד שהוא זוכה להתגלות בספירת החמישים. ממש כמשה רבנו המקבל הנחיות לבניית המשכן. 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn