פרשת כי תשא

לוחות שבורים

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת שקלים פרק ו

ב` ארונות היו מהלכין עם ישראל במדבר א` שהיתה התורה נתונה בתוכו ואחד שהיו שברי לוחות נתונין בתוכו זה שהיתה התורה נתונה בתוכו היה מונח באהל מועד.

בעבודה זו,  הלוחות ניצבים,  כאילו מתוך רצון לחברם שוב. מאחוריהם משתקף המדבר, ודומה שהם נתונים בחלל תצוגה כל שהוא, כמימצא ארכיאולוגי , או כמוצג מוזיאלי.

האם התורה הפכה למוצג מוזיאלי? 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn