שריפות , נובמבר 2016 – נ"ט ב

אך גדול היה באותו היום, 
שבכל מקום שנתן בו עיניו רבי אליעזר נשרף 

מחלוקת שהביאה לשריפה.

בניתי את העבודה בשתי שכבות. השכבה השרופה היא רפת (או לול או דיר ) מנחלת יהודה.

מתחת עבודה  בצבע שמן של אותו מבנה. 

שריד, שכבר אינו קיים. 

פעם היה משק, היו לול דיר רפת ופרדס. היו. 

Facebook
Twitter
LinkedIn