שתי אחיות – יבמות כט א

תלמוד בבלי מסכת יבמות דף כח עמוד ב

תניא: ר"ש פוטר בשתיהן מן החליצה ומן הייבום, שנאמר: ואשה אל אחותה לא תקח לצרור, בשעה שנעשו צרות זו לזו – לא יהא לך ליקוחין אפי` באחת מהן.

הגמרא מביאה סיבה מדוע שתי אחיות לא חולצות ולא מתייבמות – בגלל הפסוק בספר ויקרא, שמשמעו לפחות לפי הפרשנים, :

יח) ואִשׁה בחיי אחותה לא תִקח לצער לה לבזות ערותה עליה כל ימי חייה: (כתר יהונתן). (ויקרא יח)

ורש"י מפרש : לצרר – לשון צרה, לעשות זאת צרה לזאת. ואפילו בחייה – שאם גרש את האחת לא יישא את השניה כל זמן שהגרושה בחיים.

ועולה השאלה על יעקב רחל ולאה?  המיתוס /התורה מספר/ת שזה אפשרי ועוד איך, והקונפליקט הוא עם התורה עצמה ולא עם ספרות חזל. 

הבריתא בשם רבי שמעון מסבירה בפשטות שנעשו צרות זו לזו. 

עדיין עולה השאלה הנוספת –  המצב של רבוי נשים מעורר את עניין הצרות בין כה וכה. כנראה מערכת יחסים שבין אחיות – קשה יותר, מעורבות בה קנאות עתיקות.  ואולי לומדים מרחל ולאה את המגבלה של "ואשה אל אחותה לא תקח לצרור".

 

התמונה – מתוך הסרט `שבע כלות לשבעה אחים`. שתי יפהפיות חייכניות מחוות בתנועת ריקוד על הטקסט של רבי שמעון "והא". זה כל העניין. "והא".

 

Facebook
Twitter
LinkedIn